ŚcieżkaWizytacja kanoniczna w Naszej Parafii

Wizytacja kanoniczna w Naszej Parafii


W dniach 10 – 15 marca 2015 r. w parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie (dekanat wilamowicki) miała miejsce wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez biskupa pomocniczego diecezji bielsko–żywieckiej Piotra Gregera. Parafianie z Kaniowa wraz z proboszczem – ks. kan. Januszem Tomaszkiem i księdzem wikariuszem Maciejem Pszczółką powitali księdza biskupa w odnowionej świątyni – w kościele w ostatnich latach m.in. wyremontowano ołtarz główny, odmalowano nawę i prezbiterium, zainstalowano witraże przedstawiające św. s. Faustynę i św. Jana Pawła II, wykonano szereg potrzebnych prac remontowo - gospodarczych.

W murach szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki przywitała arcypasterza dyrektor placówki – Krystyna Bryksa wraz z gronem pedagogicznym. Na spotkanie przybył także wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz proboszcz, ks. Janusz Tomaszek. Dostojny gość wysłuchał wierszy i życzeń, koncertu zespołu dziecięcego „Promyki” oraz obejrzał przedstawienie pt. „Dom na skale”. Odpowiedział także na kilka pytań zadanych przez społeczność szkolną. Jak wyznał - W młodości byłem dobrze zapowiadającym się koszykarzem. Miałem praktycznie zagwarantowany indeks na uczelnię sportową, jednakże przykład Jana Pawła II i wewnętrzne przekonanie skierowały mnie na inną drogę – do kapłaństwa, a w końcu biskupstwa. Po błogosławieństwie udzielonym uczniom i nauczycielom odbyło się spotkanie z gronem pedagogicznym szkoły i przedszkola, także z tymi pracownikami oświaty, którzy przeszli już na zasłużoną emeryturę.

Podczas wizytacji biskup Piotr Greger udzielił miejscowej młodzieży sakramentu bierzmowania, odwiedził chorego i rodzinę wielodzietną, spotkał się z Radą Parafialną, chórem „Antonius”, różami Żywego Różańca, służbą liturgiczną i kościelną, a także innymi grupami działającymi w Kaniowie. Uczestniczył w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, odprawiał Msze święte i wygłaszał homilie. W niedzielę, w dniu 15 marca uroczyście dokonano instalacji relikwii krwi św. Jana Pawła II. Relikwiarz umieszczono w specjalnym relikwiarium znajdującym się pod witrażem przedstawiającym wizerunek papieża – Polaka. Specjalnego błogosławieństwa ks. biskup udzielił dzieciom oraz matkom spodziewającym się potomstwa.

Wizytacja dla całej parafii była okazją do odnowy życia duchowego. W pamięć zapadły zwłaszcza słowa o ofiarniczym wymiarze Mszy świętej, wchodzeniu na Golgotę razem z Chrystusem i uczestnictwie w tym samym misterium, które dokonało się na Krzyżu.

Autor: Sławomir Lewczak